Архив | Категория Неврология

Неврология

  • Множествена склероза

Множествена склероза

Множествена склероза е бавно прогресиращо, дегенеративно заболяване, при което …

  • Невропатия

Невропатия

Регулацията функцията на нервите се осъществява посредством три бариери (мембрани) – …

  • Болест на Паркинсон

Болест на Паркинсон

Болестта на Паркинсон представлява прогресивно увреждане на нервите в областта от …