Архив | Категория Зачатие

Зачатие, стерилитет

  • Епидемия на стерилитет при мъжете

Епидемия на стерилитет при мъжете

Един от най-драматичните резултати от епидемиологично изследване бяха наскоро …

  • Стерилитет при Мъжа

Стерилитет при Мъжа

Стерилитета при мъжете се отнася до намаление броя, подвижността или качеството на …

  • Женски Води

Женски Води

За водата се сещаме все по-често. Заради постоянно увеличаващите се сметки за вода, …

  • Зачатие при Жената

Зачатие при Жената

Безплодие се дефинира като състояние при което не се постига бременност след повече от …