Архив | Категория Минерали

Минерали

  • Йод

Йод

Йода е минерал който играе критична роля в метаболизма на хората. Голяма част от йода …